تقویم اقتصادی لحظه ای جهانی 2021 - Inveslo

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی لحظه ای رویدادها و شاخص های مالی سراسر جهان را پوشش می دهد. هنگامی که داده های جدید منتشر می شود، به طور خودکار به روز می شود. تقویم اقتصادی لحظه ای فقط اطلاعات کلی را ارائه می دهد و نباید راهنمای معاملاتی باشد.

Inveslo economic calendar
Inveslo economic calendar