لوریج و مارجین در معاملات | Leverage & Margin | inveslo

لوریج و مارجین

با اجرای فوق‌العاده سفارشات و اسپردهای کم، معاملاتتان را ارتقا دهید، پوزیشن‌های بزرگتر را با لوریج متغیر باز کنید و پرطرفدارترین دارایی‌های را معامله کنید.

leverage and margin
leverage and margin

STD-ECN-COM-FREE-ECN MT4

تعداد لات حجم از تعداد لات حجم تا لوریج ارائه شده مارجین شناور %
ارزهای اصلی 0.00 0.50 2000 0.05
0.50 2.00 1000 0.1
2.00 20.00 500 0.2
20.00 60.00 200 0.5
60.00 80.00 100 1
80.00 > 25 4
ارزهای فرعی 0.00 0.50 1000 0.1
0.50 5.00 500 0.2
5.00 10.00 200 0.5
10.00 50.00 100 1
50.00 > 25 4
ارزهای اگزوتیک 0.00 3.00 200 0.5
3.00 10.00 100 1
10.00 20.00 50 2
20.00 > 25 4

PREMIUM MT4

تعداد لات حجم از تعداد لات حجم تا لوریج ارائه شده مارجین شناور %
ارزهای اصلی 0.00 60.00 200 0.5
60.00 80.00 100 1
80.00 > 25 4
ارزهای فرعی 0.00 10.00 200 0.5
10.00 50.00 100 1
50.00 > 25 4
ارزهای اگزوتیک 0.00 3.00 200 0.5
3.00 10.00 100 1
10.00 20.00 50 2
20.00 > 25 4

STD-ECN-COM-FREE-ECN MT4

تعداد لات حجم از تعداد لات حجم تا لوریج ارائه شده مارجین شناور %
فلزات - 0.25 2000 0.05
0.25 1.00 1000 0.1
1.00 10.00 500 0.2
10.00 30.00 200 0.5
30.00 40.00 100 1
40.00 > 25 4

PREMIUM MT4

تعداد لات حجم از تعداد لات حجم تا لوریج ارائه شده مارجین شناور %
فلزات - 30.00 200 0.5
30.00 40.00 100 1
40.00 > 25 4

ECN MT4

تعداد لات حجم از تعداد لات حجم تا لوریج ارائه شده مارجین شناور %
رمزارزها 0 > 10 10

STD-ECN-COM-FREE-ECN MT4

تعداد لات حجم از تعداد لات حجم تا لوریج ارائه شده مارجین شناور %
CFD Indexes - 1.00 1000 0.1
1.00 3.00 500 0.2
3.00 5.00 200 0.5
5.00 7.00 100 1
7.00 10.00 50 2
10.00 12.00 25 4
12.00 15.00 10 10
15.00 20.00 5 20
20.00 > 1 100
Commodities 0.00 0.70 500 0.2
0.70 3.50 200 0.5
3.50 5.00 100 1
5.00 > 25 4

PREMIUM MT4

تعداد لات حجم از تعداد لات حجم تا لوریج ارائه شده مارجین شناور %
CFD Indexes 0.00 5.00 200 0.5
5.00 7.00 100 1
7.00 10.00 50 2
10.00 12.00 25 4
12.00 15.00 10 10
15.00 20.00 5 20
20.00 > 1 100
Commodities - 3.50 200 0.5
3.50 5.00 100 1
5.00 > 25 4